Viihde

Vuon­na 2004 jä­se­nil­le jär­jes­tet­tiin te­at­te­ri-ilta Te­at­te­ri Jur­kas­sa Mo­bi­le Hor­ror -esi­tyk­ses­sä. Il­taa jat­ket­tiin te­at­te­ri­e­si­tyk­ses­tä kes­kus­te­lun mer­keis­sä Gus­tus & Vera -vii­ni­baa­ris­sa. Sa­ma­na vuon­na mar­ras­kuus­sa IT-kou­lut­ta­jat jär­jes­ti­vät hoh­to­kei­la­kil­pai­lun Ruu­su­lan­ka­dun kei­la­hal­lis­sa. Kei­laa­ja­mes­ta­rik­si kruu­nat­tiin Tar­mo Toik­ka­nen.

Vuon­na 2007 tu­tus­tuim­me tai­de­mu­seo Ku­muun. Es­to­nia-te­at­te­ris­sa kä­vim­me vuon­na 2005 kat­so­mas­sa Mac­bet­hia, vuon­na 2007 Pu­ri­taa­ne­ja, vuon­na 2009 Wal­len­ber­gia ja vuon­na 2010 Ri­go­let­toa.

Tero Toi­va­sen esi­tys

Es­to­nia-te­at­te­ri

Tal­lin­nan mu­se­o­kier­tu­eel­la

2001 - 201122.1.2013