Erityisryhmät

Vuon­na 2003 tu­tus­tuim­me saa­vu­tet­ta­vuu­teen, vuon­na 2004 eri­tyis­ryh­mien tie­to­tek­nii­kan ope­tuk­seen TI­KAS-hank­kees­sa ja vuon­na 2006 se­ni­o­rien IT-ope­tuk­seen En­ter ry:ssä.

TI­KAS-hank­keen net­ti­si­vut 2013.

2001 - 201122.1.2013