... ja hallitus

Tar­mo Toik­ka­nen (pu­heen­joh­ta­ja, liit­to­ko­kous­e­dus­ta­ja, Aal­to-yli­o­pis­to)

Las­se Sep­pä­nen (vara­pu­heen­joh­ta­ja, Hä­meen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu HAMK)

He­le­na Ve­nä­läi­nen (sih­tee­ri, OP Poh­jo­la Group Oyj)

Ir­me­li Pie­ti­lä (ra­has­ton­hoi­ta­ja, HAA­GA-HE­LIA Am­ma­til­li­nen opet­ta­ja­kor­ke­a­kou­lu)

Tai­na Lin­ti­lä (Tie­tu­ri Oy)

Päi­vi Kli­men­ko (Lau­rea-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu)

Eija Kal­li­a­la (HAA­GA-HE­LIA am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu)

Pau­la Män­nis­tö (Qen­ti­nel)

Reet­ta Kos­ki (Idea­kos­ki)

Tar­mo Toik­ka­nen (pu­heen­joh­ta­ja 2007 – 2011)

2001 - 201122.1.2013