... ja hallitus

Tar­mo Toik­ka­nen (pu­heen­joh­ta­ja, liit­to­ko­kous­e­dus­ta­ja, Tai­de­te­ol­li­nen kor­ke­a­kou­lu)

Ir­me­li Puur­ti­nen (vara­pu­heen­joh­ta­ja, IF Va­hin­ko­va­kuu­tus­yh­tiö)

He­le­na Ve­nä­läi­nen (sih­tee­ri, Osuus­pank­ki­kes­kus)

Pia Jät­tö­mäki (ra­has­ton­hoi­ta­ja, Ja­to­ma­ki Con­sul­ting Oy)

Jus­si Vuo­ri­kos­ki (In­no­fo­cus)

Eija Kal­li­a­la (HAA­GA-HE­LIA am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu)

Mir­ja Rei­jo­nen

Kari Kai­pai­nen

2001 - 201122.1.2013