... ja hallitus

 

Mag­nus Bo­berg (pu­heen­joh­ta­ja, Kar­jaan kurs­si­kes­kus)

Anne Hut­ri (sih­tee­ri, Tie­tu­ri Oy)

Eija Ha­mi­na-Mäki (Tie­to­E­na­tor Oyj)

Kari Kai­pai­nen (ICL)

Eija Kal­li­a­la (Hel­sin­gin lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu He­lia)

Lei­la On­ne­la (Oy Te­boil Ab)

2001 - 201122.1.2013