Historiikin sisältö

Jul­kai­su­päi­vä: Maa­lis­kuu 2014

Teks­tit: Eija Kal­li­a­la, Las­se Sep­pä­nen ja Tar­mo Toik­ka­nen

Ku­vat: Hal­li­tuk­sen jä­sen­ten hen­ki­lö­koh­tai­set ta­pah­tu­ma­ku­vat  ja va­paas­ti käy­tet­tä­vät net­ti­ku­vat (Wi­ki­me­dia jne.)

Tait­to: Päi­vi Kli­men­ko Mo­bie Zine -verk­ko­jul­kai­sul­la

Kan­si­ku­van tait­to­työ: Min­na Ant­ti­la (lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­ja, Lau­rea Loh­ja)

—-

ISBN 978-952-93-3637-1 (PDF)
ISBN 978-952-93-3625-8 (HTML5)

2001 - 201122.1.2013